یادداشت روز             


مجتبی غریب
درباره

تهران
www.mrefigh.ir
تعداد کتاب ها : 2 عنوان
من در یک نگاه
  • تالیف کتاب مطالعه ی موفق( مهارتهای کلیدی مطالعه و یادگیری)، انتشارات تکامل اندیشه  به تیراژ 1000 جلد . .
  • تالیف کتاب نویسنده ی موفق انتشارات ایده ی نو به تیراژ 1000جلد.
  • مدرس دانشگاه علمی-کاربردی ( سپاه محمد رسول الله(ص) در سال 94 . .
  • محقق بخش پیشینه پژوهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت( موسسه مبنا)
  • ارایه مقالات علمی در زمینه : قرآن وحدیث ( تاریخ و رجال )، علوم تربیتی و تئوری های مدیریت :
  • چاپ و ارائه ی مقاله علمی پژوهشی در مجله ی علمی پژوهشی International Journal of Psychology and Behavioral Research. (ISC)  با عنوان تاثیر مولفه های خلاقیت (سیالی ، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری ) بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های تهران.
  • چاپ و ارائه 3 مقاله علمی پژوهشی در کتاب کنگره علوم تربیتی آموزش و پرورش استان فارس.
  •  بررسی وضعیت متغیر خلاقیت ، سطح معناداری، بررسی پایایی و روایی آزمون خلاقیت با استفاده از نرم افزار SPSS , lisrel .
  • بررسی وضعیت متغیر خودپنداره ، سطح معناداری، بررسی پایایی و روایی آزمون خودپنداره با استفاده از نرم افزار SPSS , lisrel .
  • بررسی وضعیت متغیر انگیزه پیشرفت ، سطح معناداری، بررسی پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت با استفاده از نرم افزار SPSS , lisrel .

  • دارنده گواهی نامه حضور و گواهی پذیرش مقاله و چاپ در مجموعه مقالات در اولین کنفرانس بین المللی حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی .
  • دارای گواهی پذیرش مقاله و چاپ در مجموعه مقالات در اولین همایش ملی مدیریت کسب وکار ، دانشگاه بوعلی سینای همدان سال92. (تغافل ؛ راهکاری نوین برای حل تعارضات واختلافات درسازمان،دریافتی از آموزه های دینی).
  • دارای گواهی پذیرش مقاله و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه محیط زیست(وزارت جهاد و کشاورزی استان همدان) با عنوان نقش آموزش به عنوان بنیادی ترین شیوه در مدیریت حفظ محیط زیست . 
  [...]


            سایر مطالب


آخرین کتاب های من

ايران، تهران، خيابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، طبقه همکف، واحد اهل قلم
صندوق پستی : 1455-13145
كد پستي : 1315773411

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه کتاب است