نویسندگان برگزیده

ليلا پهلوان زاده


گنجينة فرهنگ آثار معماري ایران

ليلا پهلوان زاده، متولد 1356 است. وي دانشنامة کارشناسي ارشد معماري و شهرسازي خود را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان دريافت كرده و هم اكنون مشغول تحصيل در مقطع دکتري مرمت ابنية دانشگاه هنر اصفهان است. پهلوانزاده عضو هيئت علمي گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) است، نيز مديريت گروه دانشكدة معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان را بر عهدهدار دارد.
اين پژوهشگر همچنين عضو مؤسس انجمن علمي دانشجويان معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان، عضو گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، عضو گروه تخصصي انرژي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان و عضو هيئت تحريرية مجلة دانش نما، وابسته به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان بوده و با كميتة علمي ـ تخصصي عمران، معماري و شهرسازي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد ايكوموس ايران، بنياد نخبگان ايران و نهادهاي ديگر همكاري دارد.
پهلوانزاده در سال جاري بهعنوان پژوهشگر برتر اصفهان انتخاب شد. از وي بيش از 50 مقاله و کتابهايي به چاپ رسيده است. از جمله آثار وي ميتوان به عناوين زير اشاره كرد: 
ـ ميراث معماري صنعتي معاصر ايران، بخش نخست اصفهان، 1392، 
ـ اصفهان، شهر نور، 1392 (ترجمه)،
ـ طراحي فضاهاي تفريحي زمين بازي، 1391 (ترجمه)،
ـ ميراث معماري صنعتي معاصر ايران، بخش دوم استان يزد، 1392، 
ـ اسناد و روزنامههاي کارخانههاي اصفهان، 1392،
ـ کارخانههاي مرمتشده ايران و جهان، 1392،
ـ طراحي فضاهاي تفريحي فضاهاي كودكانة وسيع، 1391 (ترجمه)،
ـ معماري مهدكودكها و مدارس پيشدبستاني 2006، 1390 (ترجمهايران، تهران، خيابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، طبقه همکف، واحد اهل قلم
صندوق پستی : 1455-13145
كد پستي : 1315773411

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه کتاب است