ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، کوچه خواجه نصیر، شماره 2، واحد اهل قلم


صندوق پستی : ۱۴۵۵-۱۳۱۴۵
كد پستی : ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱
پست الکترونیک : sarayeahleqalam@gmail.com
تلفن‌های خدمات اهل قلم
واحد ثبت نام و بیمه- گواهی آثار- معرفی به صندوق اهل قلم: 91006363 داخلی 232 یا داخلی 2
واحد بن کتاب 91006363 داخلی 233 یا داخلی 2
واحد کتابداری (تایید کتابها):91006363 داخلی 253
کانال تلگرام : @sarayeahleqalam
اینستاگرام : sara.ahleghalam

پاسخ پیام شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد