ناشر : شهید سعید محبی
موضوع : تصوف - فرقه‌ها
ایستا (روستا)
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
شابک : ۳-۱۴-۶۹۱۹-۹۶۴-۹۷۸
معرفی مختصر كتاب

نگارنده در پژوهش حاضر، با روش علمی جامعه‌شناسی روستایی یا مردم‌شناسی، در منطقة طالقان از توابع شهرستان ساوجبلاغ، به تحقیق پرداخته و یک جامعة‌ کوچک سنّتی روستایی را که مردم آن پشت به مظاهر تمدن جدید کرده و به روش مردم دویست سال پیش زندگی می‌کنند، معرفی کرده است. این مردمِ شیعه مذهب، که خود را از پیروان و مقلّدان مرحوم آیت‌الله میرزا «صادق مجتهد تبریزی» می‌دانند، به نام مردم اهل «توقف» و یا اهالی روستای «ایستا» معروف هستند.

۹۲۹ بازدید