روز جهانی بدون دخانیات یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزی است در سراسر جهان برای جلب توجه و تشویق افراد در راستای ترک محصولات دخانی. این روز برای جلب توجه نسبت به شیوع گسترده تأثیرات تنباکو بر سلامت انسان در نظر گرفته شده و در ایران هم برنامه های گسترده ای به این منظور برنامه ریزی و اجرا می شود. در راستای این برنامه ها خانه کتاب نشست دخانیات، ناهنجاری اجتماعی فرهنگی را برگزار می کند. در این نشست روز یکشنبه 26 خرداد دکتر اباذر اشتری (مشاور علمی پژوهشی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات)، دکتر مهرداد عربستانی (انسان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر سیدکاظم ملکوتی (روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) برای سخنرانی دربارۀ این موضوع حضور دارند. این برنامه ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می شود. ورود برای عموم آزاد و رایگان است.