کارگروه ویرایش ادبیات کودک و نوجوان انجمن ویرایش و درست نویسی با همکاری خانه کتاب، دومین نشست تخصصی «ویرایش ادبیات کودک و نوجوان» را با عنوان« بررسی شیوه نامه های موجود»(یک شنبه ۲۶ خرداد ماه) در سرای کتاب برگزار می کند.

در این نشست، مجید راستی با موضوع «ویرایش کتاب خردسال» سخرانی می کند. این نشست ساعت ۱۷ در سرای اهل قلم میزبان اهل قلم است.

علاقمندان برای حضور در این برنامه می توانند از طریق نام کاربری @hetaheri ثبت نام کنند.